دختر بهار

بهار پیش از آنکه حادثه ای در طبیعت باشد؛ حادثه ای ست در قلب آدمی... نادر ابراهیمی

دختر بهار

بهار پیش از آنکه حادثه ای در طبیعت باشد؛ حادثه ای ست در قلب آدمی... نادر ابراهیمی

دختر بهار

نزدیک ترین آدم به تو اون کسی هست
که از دورترین فاصله همیشه به فکرته...

پیوندها

خب من یه دختر بهاریم:) متولد بهار...

یه خواهرم واسه دو تا عزیزدردونه هام...

یه نوه واسه مامان بزرگ عزیزم...

یه دوست واسه دوستای گلم...

همین:)